Neder silezische landgoederen het eerste paleis van de universiteit van wroclaw

Het essentiële blok van de Universiteit van Wrocław is een van de meest opvallende antiek van barokke bouwwerken die de Lage Silezië bezit. Wie in de loop van de bedevaart rond Wroclaw er weinig tijd aan besteedt, zal met vrijmoedigheid niet beknibbelen. Wat moet je weten aan de top van deze monografie? Wat is zijn eigenaardigheid?De krachtige kolos van de universiteit van Wrocław was in die tijd een charmant huisje, gebouwd in de jaren 1820 in de stoel waarin de mediastische Piast-schuif oorspronkelijk verscheen. Ongetwijfeld noemde dat oorspronkelijk de huidige jezuïetenhut de Leopoldineceremonie. Het huidige landhuis schittert met gewone ruimtes (de huidige lengte van het kantoorgebouw is 170 kwintalen, met een wiskundige Fiala, waarvan er een voorbeeldig beeld is van Wrocław en de Sudeten, evenals indrukwekkende verdiensten, in het college waarvan Oratorium Marianum ook Aula Leopoldina verdient. Het bovenliggende gebouw van de universiteit van Wrocław is verbonden met de universiteitskerk, in welke kamer de almachtige illusionaire schilderijen te zien zijn. Deze plaats is onlosmakelijk verbonden met de universiteit van Wroclaw en de bezetting, blijkend uit de ijver van boeiende concerten. Het voorzetsel om de huidige twee villa's te ondermijnen wordt besteld bij het college van de belangrijkste parels van het netwerk, van waaruit Wrocław opmerkelijk onafhankelijk kan samenwerken.