Een explosie in oekraine

De explosie wordt gekenmerkt door een snelle scheiding van grote sommen energie. Dit fenomeen bestaat uit vele bedreigingen. Explosies gaan meestal gepaard met plotselinge sprongen in temperatuur en druk, stralingsuitstraling (bijv. In de vorm van bliksem of een lichtpuls van een nucleaire explosie of akoestische golven (meestal geluidsspelen of een karakteristieke knal van een schot. Niet zonder reden vervult dit ongecontroleerde fenomeen mensen met angst.

Welke oppervlakken zijn potentieel explosief? Meestal bevatten ze oppervlakken waarin de atmosfeer in geval van een mogelijk gevaar explosief kan zijn. Als explosieve atmosfeer kennen we een speciale mix van brandbare stoffen, die in de vorm van gassen, dampen of nevels leven, d.w.z. mengsels met lucht onder atmosferische omstandigheden, waarbij ze tot hoge temperaturen leiden. Het is goed om te weten dat in explosieve omgevingen alleen vonken of een elektrische boog een explosie kunnen veroorzaken.

De meest explosieve atmosferen zijn m.im. chemische fabrieken, raffinaderijen, benzinestations, energiecentrales, verffabrieken, verfwinkels, benzinestations, voertuigen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, luchthavens, graanmolens of scheepswerven. Ontsteking in de bovengenoemde plaatsen zou tot explosies leiden, waarvan de winst groot zou zijn. Ze zouden zeker enorme materiële verliezen veroorzaken en het leven van de mens in gevaar brengen.

Om de hoog genoteerde schade te voorkomen, moet men absoluut niet de preventieve actie, die bescherming tegen explosies is, onderschatten. Er zijn speciale wetten, richtlijnen en normen opgesteld in de macht van landen om het risico van explosies te verminderen en potentiële schade te voorkomen. Op plaatsen met explosiegevaar, moet een systeem worden geïnstalleerd dat de verdieners in alles veiligheid biedt.