De explosiegevaarlijke zone is

De ATEX-richtlijn (Atmosphères Explosibles, ook wel Richtlijn 94/9 / EG genoemd, is beslist de Europese Unie, die de essentiële eisen definieert van producten die worden gegeven voor het geven in de nabijheid van explosiegevaarlijke gebieden. Het risico van methaan en kolenstofexplosie is het overgrote deel van machines en gereedschappen die worden gebruikt in steenkoolmijnen, en de ATEX-richtlijn is van toepassing op apparatuur en beschermingsstijlen die zijn bestemd voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden. Ook verschilden de nieuwe veiligheidsvoorschriften in specifieke EU-landen van elkaar, wat een aanzienlijke belemmering vormde voor de vrijheid van goederenuitwisseling tussen de lidstaten.Vanuit deze voorwaarde werd een verenigende ATEX-richtlijn gecreëerd, die de bestaande regelgeving verenigde en de verspreiding van artikelen in de Europese organisatie aanzienlijk vergemakkelijkte. Bij de uitvoering van de bepalingen van artikel 100 A van het Verdrag van Rome is het belangrijkste punt van de ATEX-richtlijn het vrij verkeer van goederen dat een hoge mate van explosiebeveiliging garandeert. Met betrekking tot de apparaten die bedoeld zijn voor het boek in gebieden met explosiegevaar, hebben het Europees Parlement en de Open Unie van de Europese Unie op 23 maart 1994 de ATEX-richtlijn 94/9 / EG uitgegeven, die op 1 juli 2003 in onderhoud is geraakt. Daarnaast is op 16 december 1999 richtlijn 1999/92 / EG ATEX137 (ook bekend als ATEX USERS aangenomen, die wijzigingen aanbrengt in de minimale veiligheidseisen voor praktijk op de achtergrond, waar het risico bestaat op een explosieve atmosfeer. De ATEX-richtlijn 94/9 / EG is op 1 juli 2003 in werking getreden en heeft de vorige richtlijnen 76/117 / EEG en 79/196 / EEG vervangen.

CE-markering (fr Conformité Européenneidentificatienummer van de certificeringsinstellingUitvoeringssymboolexplosiegroepapparaatcategorietype explosiebeveiligingexplosieve subgroeptemperatuurklasse

We raden Atex-training aan